[TIL] Sửa lỗi SSH key "bad permissions"

Bình thường chúng ta sinh ra SSH key bằng lệnh ssh-keygen thì sẽ không gặp lỗi như bên dưới

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@     WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0755 for '/Users/quydo/.ssh/github_rsa' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "/Users/quydo/.ssh/github_rsa": bad permissions
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
Lỗi này là do ssh-agent kiểm tra thấy permission của file key đang là 0755, user khác có thể đọc và execute file key. Để khác phục thì ta cần đổi lại permission của file key dùng lệnh chmod

chmod 0600 /Users/quydo/.ssh/github_rsa 

Sau đó ta có thể connect dùng SSH key bình thường.

Edited: lỗi này sẽ xảy ra khi

 • Chúng ta copy SSH key từ máy này sang máy khác, hay gặp nhất với máy Mac OS và Linux.
 • Backup và restore SSH key sau khi reinstall lại máy tính.
 • Hoặc đơn giản là download SSH key dùng chung từ trên internet xuống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Phòng chống dịch "Óc Chó"

Người thầy bất đắc dĩ